Reklamačný formulár

Reklamačný formulár spotrebiča môžete vyplniť nižšie alebo stiahnuť tu.
Čo robiť v prípade reklamácie počas záručnej doby?
  V prvom rade prosím vyplňte Reklamačný formulár s požadovanými údajmi. Potom vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať. Pre veľkú bielu techniku sa servisný zásah rieši spravidla priamo u vás doma, prípadne sa vykoná len obhliadka spotrebiča. V prípade náročnejšej opravy alebo nutnosti objednania náhradného dielu si spotrebič demontujte a odvezie servisný technik do zazmluvneného strediska vo vašom meste alebo okolí. Je potrebné mať prichystané: doklad o kúpe (faktúra alebo pokladničný doklad). VÁM AKO ZÁKAZNÍKOVI NEVZNIKAJÚ ŽIADNE POPLATKY ZA SERVISNÝ ZÁSAH A OPRAVU a TAKISTO NIE JE POTREBNÉ SPOTREBIČ NIKAM ZASIELAŤ.
Čo robiť v prípade reklamácie po uplynutí záručnej doby?
  Odporúčame vám taktiež vyplniť Reklamačný formulár s požadovanými údajmi. Potom vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať. Alebo môžete sami vyhľadať servisné stredisko vo vašom okolí. Pre veľkú bielu techniku sa servisný zásah rieši spravidla priamo u vás doma, prípadne sa vykoná len obhliadka spotrebiča. V prípade náročnejšej opravy alebo nutnosti objednania náhradného dielu si spotrebič demontujte a odvezie servisný technik na stredisko vo vašom meste alebo okolí. SERVISNÝ ZÁSAH A OPRAVA SÚ UŽ SPOPLATNENÉ, PRIČOM SPOTREBIČ NIE JE POTREBNÉ NIKAM ZASIELAŤ.

Reklamačný formulár

Zadávajte vo formáte: 0909111222 / +421909111222

Tento údaj zvyčajne nájdete na typovom výrobnom štítku alebo vo faktúre.

Tento údaj zvyčajne nájdete na typovom výrobnom štítku.

Tento údaj zvyčajne nájdete na typovom výrobnom štítku.

Dátum zakúpenia spotrebiča zvyčajne predstavuje dátum dodania z faktúry!

Akceptované sú súbory typu: doc, docx, xls, xlsx, png, jpg, jpeg, pdf, txt.

Presuňte sem požadované súbory alebo kliknite pre priamy výber z PC.
Max file size: 1024 KB | Max number of files: 8 | Min number of files: 1

  V prípade reklamácie presuňte alebo nahrajte sem faktúru a fotografiu výrobného štítka. V prípade doručenia poškodeného spotrebiča jeho fotografie, rovnako aj obalový materiál.

To Top