Overenie polohy balíka

Už ste od nás obdržali sledovacie číslo vašej zásielky?

Všeobecne platí, že objemnejšie a ťažšie zásielky doručujeme cez SDS alebo GEIS, prípadne prepravu realizujeme vlastným rozvozom v bližšom okruhu. Menšie zásielky doručujeme cez kuriérsku spoločnosť DPD. Sledovacie číslo balíka alebo zásielky prosím zadajte v požadovanom tvare na uvedenom linku kliknutím na logo prepravcu, kde sa vám zobrazí aktuálna poloha balíka a jeho predchádzajúce stavy.

 
SDS

Slovenský doručovací systém, kontaktný telefón: 18108, online podpora: info@sds.sk.

Sledovacie číslo zásielky zadať v tvare: 5-000xxx-x-xxx.
 
GEIS

Geis Global Logistics, kontaktný telefón: 18181, online podpora: info@geis.sk.

Sledovacie číslo balíka zadať v tvare: 06565000xxxxxx.
 
DPD

DPD, kontaktný telefón: xxxxx, online podpora: dpd@dpd.sk.

Sledovacie číslo balíka zadať v tvare: 06565000xxxxxx.
 
Vlastný rozvoz

Realizovaný Fiatom Dobló (tento typ dopravy stále oznámime dopredu). Kontaktný telefón: +421948224484, online podpora: info@xaurum.sk.

Bez sledovacieho čísla zásielky / balíka

Došiel vám obal alebo aj tovar poškodený?

Bezodkladne nás prosím informujte na telefónnom čísle: +421948224484 alebo emailom na: info@xaurum.sk. Postup uvádzame aj nižšie:

  V prípade poškodenia obalu zásielky uveďte kuriérovi do dodacieho / doručovacieho listu - "PREVZATÉ S VÝHRADOU - POŠKODENÝ OBAL", spíšte Zápis o škode a prevezmite tovar.
  V prípade evidentného poškodenia samotného tovaru (teda nielen obalu) zásielku neprevezmite z dôvodu jej poškodenia a do dodacieho / doručovacieho listu uveďte - "NEPREVZATÉ - POŠKODENÝ OBSAH ZÁSIELKY", spíšte Zápis o škode a neprevezmite tovar. V prípade viackusovej zásielky si môžete ponechať nepoškodené kusy. Pozn.: nestačí zásielku iba ODMIETNUŤ bez udania dôvodu! V tom prípde poisťovňa škodu nenahradí.

V oboch prípadoch Zápis o škode a fotodokumentáciu bezodkladne zašlite na adresu danej prepravnej spoločnosti a kópiu emailu na: info@xaurum.sk. Ak to nespravíte, neručíme za vybavenie reklamácie u prepravnej spoločnosti. Kuriérske spoločnosti môžu akceptovať oznámenie o poškodení i pod dodaní tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. Avšak podnet dáva zákazník, nakoľko tovar je už jeho majetkom.

To Top